Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

3 Березня 2023

Як фізкультура й спорт впливають на академічну успішність – британське дослідження

Сьогодні на матеріалі британського метадослідження Teaching and Learning Toolkit пропонуємо розглянути, наскільки корисними можуть бути фізкультура і спорт не самі собою, для здоров’я, а для навчання. Зокрема, учені стверджують, що поєднання фізичної активності й навчальної діяльності у межах коротких, чітко спланованих програм, може бути ефективним для тих, кому потрібно “підтягнути” грамотність і математику.

Фізична активність – термін, який охоплює залучення учнів до спорту, танців або будь-якого виду фізичних вправ. Це може відбуватися завдяки організованим позашкільним заходам або програмам місцевих спортивних клубів та асоціацій.

Іноді спортивні заняття використовують як засіб заохочення молоді до додаткових навчальних занять. Наприклад, це можуть бути футбольні тренування в місцевому футбольному клубі, поєднані з навчанням, інформатикою, уроками з мови (підвищення грамотності) або математики.

Фізична активність важлива для здоров’я, самопочуття та фізичного розвитку. Вона цінна сама собою, однак дослідження засвідчують, що фізкультура й спорт також можуть до певної міри позитивно впливати на академічну успішність, зокрема в математиці та грамотності.

Наскільки такий підхід ефективний?

Середня ефективність від залучення школярів до фізичної активності – прогрес, який приблизно дорівнює одному місяцю навчання протягом року.

Варіативність позитивного впливу свідчить про те, що якість програми, акцент на академічному навчанні або зв’язок із ним значать більше, ніж конкретний тип діяльності чи залучення спортивних заходів.

Участь у заняттях спортом і фізичною культурою більшою мірою впливає на здоров’я, розвиток, самопочуття та соціальні переваги. Також учені спостерегли, що залучення до фізичної культури та спорту позитивно впливає на відвідуваність учнем школи.

Позитивний ефект від спортивних занять однаковий (+1 місяць) для учнів початкової і середньої школи. Покращення успішності в тих, хто займається спортом, виявили у царинах математики та грамотності.

Підтримка учнів

Учні з неблагополучних сімей рідше відвідують платні спортивні клуби поза школою через відповідні фінансові витрати (наприклад, на інвентар, форму, оплату роботи тренера тощо). Забезпечуючи можливість для безоплатної фізичної активності, школи дають учням переваги й можливості, які інакше були б для них недоступні.

Організовуючи спортивні заходи, які вимагають внесків від батьків, школи повинні обміркувати, чи зможуть надати певну кількість місць безкоштовно чи зі знижкою для учнів із соціально незахищених категорій.

Поради для директорів і вчителів та вартість запровадження методу

Механізм того, як фізична активність впливає на академічні досягнення, не до кінця зрозумілий. Можливо, позитивно на успішність впливає безпосереднє виконання фізичних вправ – або ж додаткові навчальні дії, інтегровані у фізичну активність. Зафіксовано, що такі способи впровадження фізичної активності в школах здатні вплинути на учнів позитивно:

  • регулярні заходи, які проводять до або після школи;
  • залучення сторонніх організацій, які діють у школі чи за її межами (секції, гуртки, клуби тощо);
  • поєднання спорту та фізичної активності з викладанням і навчанням (такими як інформатика, уроки грамотності, математики, набуття уміння вчитися);
  • інтеграція наставницьких підходів у спортивні програми.

Програми фізичної активності зазвичай реалізують протягом тривалого часу (наприклад, половини семестру, семестру або року) – це роблять допоміжний персонал, учителі або сторонні організації.

Загалом середні витрати на фізичну активність оцінюють як дуже низькі. Витрати, пов’язані з фізичною діяльністю, виникають у зв’язку з навчанням персоналу, який веде програми, а також із необхідним спортивним інвентарем (який найчастіше вже є у школі – саме на цей факт спираються розрахунки дослідників). Звісно, якщо наймати додаткових працівників і закуповувати обладнання, спорядження чи винаймати приміщення, витрати будуть більші.

Метадослідження спирається на 61 дослідження, яке відповідає критеріям науковості, однак велику частину з них не було незалежно оцінено – оцінку здійснювали, наприклад, комерційні постачальники послуг, зацікавлені в певному результаті. Зрештою, науковці радять спиратися на свій досвід і враховувати особливості навчального закладу та потреби учнів.

Ключові висновки

  1. Позитивний вплив фізичної активності на академічні досягнення невеликий (+1 місяць). Попри те, що дослідження фокусувалися на зв’язку між фізичною активністю та академічною успішністю, надзвичайно важливо забезпечити учням доступ до високоякісної фізичної активності заради інших переваг і можливостей, які вона надає.
  2. Вплив на академічні досягнення значно відрізняється залежно від того, чим саме займаються учень чи учениця. Спортивні успіхи, звичайно, безпосередньо не перетворюються на академічні. Однак імовірно, що якісно укладена спортивно-навчальна програма із акцентом на академічному навчанні має більше значення, ніж конкретний вид спортивної діяльності.
  3. Чітко сплановані позакласні заходи, які включають коротке, регулярне та структуроване підвищення грамотності та навчання математики (репетиторство або групове навчання) як частину спортивної програми, наприклад, позашкільний клуб або літня школа, імовірніше поліпшать успішність, ніж просто заняття спортом.
  4. Існують докази того, що залучення до позакласних спортивних заходів може покращити відвідуваність учнями школи.
Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька +7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька +4
Навчити розуміти прочитане Низька +6 Літні школи Помірно висока +3
Навчити говорити й слухати Низька +6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька +3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька +6 Подовження навчального часу Помірно висока +3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня) Низька +5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька +2
Спільне навчання Низька +5 Зменшення розміру класу Дуже висока +2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька +5 Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока +2
Взаємонавчання Низька +5 Фізична активність Низька +1
Домашнє завдання Низька +5 Плата вчителю за досягнення учнів Порівняно низька +1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока +5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька +4 Шкільна форма Низька Недостатньо доказів для висновків
Допомога асистента вчителя Помірно висока +4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька +4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька +4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька +4 Повторний рік Дуже низька -3

Читайте також: “Що таке “навчання майстерності” та як воно допоможе в подоланні освітніх втрат – британське дослідження”.

Фото: Вінниця.info


Обговорення