Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

9 Березня 2023

Літні школи для подолання освітніх втрат: наскільки це ефективно

Сьогодні на матеріалі британського метадослідження Teaching and Learning Toolkit пропонуємо розглянути, наскільки ефективними можуть бути літні школи.

Літні школи – це додаткові уроки або заняття, які організовують під час літніх канікул. Вони часто розроблені як програми надолуження освітніх втрат, хоч деякі не мають академічної спрямованості та зосереджені на спорті чи інших неакадемічних видах діяльності. Деякі програми мають конкретну мету, наприклад, підтримку учнів під час переходу від початкової до середньої школи або підготовку школярів із високими досягненнями до університету.

Наскільки такий підхід ефективний?

Дослідження свідчать, що учні, які відвідують літню школу, досягають прогресу, еквівалентного приблизно трьом додатковим місяцям порівняно з учнями, які не відвідували літньої школи.

Більшої користі можна досягти, якщо навчання в літній школі відбувається інтенсивно, у неї якісне матеріально-технічне забезпечення, робота організована в невеликих групах або в індивідуальному порядку – із підготовленими й досвідченими вчителями. Як виявилося, коли учні знають учителів, це робить процес ефективнішим (до +4, а не +3 місяці прогресу). І навпаки, літні школи без чіткого академічного компоненту зазвичай не забезпечують освітніх успіхів учнів, хоч можуть мати інші переваги.

Попри те, що досліджень щодо учнів середньої школи менше, загалом можна сказати, що результати відвідування літніх шкіл приблизно однакові для школярів середньої і молодшої ланки.

Літні школи, як правило, позитивніше впливають на грамотність (додатковий прогрес до трьох місяців), ніж на математику (прогрес до двох місяців). Щодо інших предметів, наприклад, природничих наук, доказової бази замало.

Доведено, що інтенсивніші підходи до навчання (малі групи й індивідуальне навчання) є ефективнішими (+5 місяців), як індивідуальні заняття загалом.

Подолання освітніх втрат

Учні з неблагополучних сімей можуть отримати користь від літніх шкіл, де діяльність зосереджена на добре забезпечених навчальними ресурсами невеликих групах або на індивідуальних академічних підходах. Щодо “полегшених” літніх програм, наприклад, обміну книгами, доказів ефективності менше.

Дослідження вказують на те, що відвідування є ключовою проблемою літніх шкіл. Вони передбачають добровільну участь у позанавчальний час, тож учні можуть у будь-який момент їх покинути – особливо школярі з неблагополучних сімей. Щоб подолати цю проблему, школам слід заздалегідь врахувати і виявити будь-які перешкоди до навчання (такі як витрати на їжу чи транспорт, “накладки” зі святами чи релігійними подіями), обговорити ці аспекти з батьками чи опікунами дітей. Коли літні школи орієнтовані на дітей з неблагополучних сімей, необхідно мінімізувати будь-який ризик стигматизації.

Додаткові неакадемічні заходи, такі як спорт, мистецтво чи культурні події, є цінними самі собою. Можливо, саме тут діти з малозабезпечених родин, які інакше б не дозволили собі такого дозвілля, зможуть долучитися до культурно-спортивної діяльності. Розумне комбінування різних активностей може залучити учнів і учениць до літньої школи й утримати їх тут.

Поради для директорів та вчителів і вартість запровадження методу

Додаткове навчання в літній час можна призначити учням, які відчувають труднощі в певних частинах навчального плану – предметах чи окремих темах.

Школи, які впроваджують цей підхід, мають враховувати такі аспекти:

  • додатковий час потрібно присвятити ключовим предметам;
  • варто подумати, як забезпечити відвідування літньої школи й активну роботу в ній саме тих учнів, яким потрібно “підтягнутися” в навчанні;
  • забезпечити цим учням додаткову цільову підтримку в межах літньої школи;
  • якщо літня школа орієнтована на те, щоб допомогти учням у переході до старшої школи, потрібно чітко підкреслювати в її програмі зв’язок із навчальним матеріалом початкових класів.

Літні школи зазвичай проводять протягом двох-трьох тижнів. У деяких дослідженнях розглядали триваліші програми літніх шкіл, – до шести тижнів – однак виявили проблеми з підтриманням відвідуваності. Школи можуть запропонувати літні програми одразу після закінчення весняного семестру, в середині літніх канікул або безпосередньо перед початком нового навчального року.

Середня вартість літніх шкіл помірна. Вона включає зарплату персоналу, витрати на матеріально-технічну базу, оренду приміщень, якщо це потрібно, оплату комунальних послуг, однак такі витрати можна передбачити в бюджеті школи на рік.

Літні школи вимагатимуть значної кількості робочого часу порівняно з іншими підходами. Заняття тут можуть проводити вчителі, асистенти, волонтери, благодійні організації, найняті додатково працівники.

Окрім часу й фінансових витрат, керівникам шкіл варто розглянути, як максимізувати академічний компонент літньої школи, гарантуючи, що вона забезпечена належними ресурсами, персоналом і точно спрямована на потреби учнів в навчанні. Директорам слід уникати підходів, які збільшують навантаження на вчителів, не забезпечуючи успіхів у навчанні учнів. Якщо є загроза, що літня школа виснажить педагогічний колектив і вплине на ефективність роботи в навчальному році, це варто врахувати.

Метадослідження здійснили на основі 59 досліджень ефективності літніх шкіл. Ці студії відповідають критеріям науковості, однак великий відсоток досліджень не був рандомізованим і контрольованим, тож на результати могли впливати невідомі чинники. Ухвалюючи рішення про організацію літньої школи, потрібно враховувати власний професійний досвід і специфіку конкретного освітнього середовища.

Ключові висновки

  1. Літні школи в середньому позитивно впливають на успіхи учнівства (забезпечують прогрес, еквівалентний трьом місяцям), але їх проведення дороге. Надання додаткової підтримки протягом навчального року може бути економічно ефективнішим методом покращення результатів.
  2. Літня школа, спрямована на покращення навчання, повинна мати академічний компонент. Літні школи, які включають інтенсивний навчальний компонент, наприклад, роботу в малих групах або репетиторство, у середньому корисніші.
  3. Регулярне відвідування літніх шкіл може бути складним завданням, особливо для учнів з неблагополучних груп. Украй важливо продумати, як літні школи залучатимуть учнів, щоб запобігти збільшенню розриву в рівні досягнень різних школярів.
  4. Літні школи, де працюють викладачі, яких учнівство знає, мають у середньому більший позитивний вплив на їхню успішність, але впровадження такого підходу може бути ще дорожчим.
  5. У літніх школах діти можуть набути додаткових вражень, взяти участь у різних заходах, наприклад, мистецьких або спортивних. Це може бути цінним саме собою – або стати інструментом залучення школяра чи школярки в навчальний процес разом з академічною підтримкою.
Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька +7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька +4
Навчити розуміти прочитане Низька +6 Літні школи Помірно висока +3
Навчити говорити й слухати Низька +6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька +3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька +6 Подовження навчального часу Помірно висока +3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня) Низька +5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька +2
Спільне навчання Низька +5 Зменшення розміру класу Дуже висока +2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька +5 Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока +2
Взаємонавчання Низька +5 Фізична активність Низька +1
Домашнє завдання Низька +5 Плата вчителю за досягнення учнів Порівняно низька +1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока +5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька +4 Шкільна форма Низька Недостатньо доказів для висновків
Допомога асистента вчителя Помірно висока +4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька +4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька +4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька +4 Повторний рік Дуже низька -3

Читайте також: “Як фізкультура й спорт впливають на академічну успішність – британське дослідження”.

Фото: “Дім Франка”


Обговорення